Roeiwijzer

In maart 1985 werd door roeivereniging Honte de eerste roeiwijzer uitgebracht.
Het boekje bevatte tal van wetenswaardigheden over de vereniging, over techniek en materiaal, activiteiten etc...
Omdat de roeisport en de vereniging zich blijven ontwikkelen is de roeiwijzer nu opnieuw aangepast.

Thans ligt voor je de 9e versie. Deze versie is herzien, waar nodig aangepast en is
met name bedoeld om nieuwe leden wegwijs te maken in de vereniging en in de
techniek van het roeien. Maar dient tevens als naslagwerk voor diegenen die al jaren
lid zijn van de vereniging.
De roeiwijzer is in zijn geheel nu ook te raadplegen via de website van Honte.

N.b.: op elke plaats in dit boekje waar een persoonlijk ‘hij' of ‘man' geschreven staat, is vanzelfsprekend ook ‘zij' respectievelijk ‘vrouw' van toepassing.

Wij hopen dat een ieder veel plezier van deze nieuwe uitgave zal hebben.

Commissaris Instructie.
maart 2014

» Download de Roeiwijzer