Lidmaatschap

Lid worden van Roeivereniging Honte

Lid worden van Roeivereniging Honte gaat eenvoudig via het formulier om een lidmaatschap aan te vragen. u vind dit formulier op deze pagina

U kunt ook een e-mail sturen naar de secretaris dat u geïnteresseerd bent in een lidmaatschap. E-mailadres: secr.honte@zeelandnet.nl

Met vermelding van:

  • naam en voorletters
  • adres
  • telefoonnummer
  • leeftijd
  • of je een ervaren of beginnende roeier bent


Na aanmelding krijgt u een uitnodiging om kennis te maken en nadere afspraken te maken, waarbij de lengte van de wachtlijst van invloed kan zijn op de termijn waarop een eventueel lidmaatschap kan aanvangen. Roeivereniging Honte telt ongeveer 220 leden.

Instructie en Lidmaatschap

Geïnteresseerden die zich conform bovenstaande bij de vereniging hebben aangemeld kunnen 1 maand gratis proefroeien onder begeleiding van een coach. Gedurende deze maand kunnen ze beoordelen of de roeisport en de sfeer bij de vereniging hen aanspreekt. Aansluitend kan men lid worden en wordt de instructie gedurende twee maanden voortgezet. Na het goed afleggen van een roeiexamen mag het lid zelfstandig roeien.

De instructielessen voor beginnende roeiers starten in april. Na 1 juni is het niet meer mogelijk aan deze lessen deel te nemen. Indien gewenst wordt men dan op de wachtlijst geplaatst voor het volgend kalenderjaar.

Lidmaatschap

Met uitzondering van het jaar van lid worden, loopt het lidmaatschap bij de vereniging van 1 januari tot 31 december en wordt stilzwijgend verlengd.
Onderstaande tarieven gelden voor het verenigingsjaar 2017:

Senior lidmaatschap: €235,- per jaar
 
Junior lidmaatschap: €125,- per jaar; tot 18 jaar
 
Studenten lidmaatschap: €170,- per jaar op vertoon studentenkaart
 
Proeflidmaatschap gedurende 1 maand: €30,- inschrijfgeld; zonder tegenbericht wordt proeflidmaatschap automatisch omgezet in een lidmaatschap
 
Buitenlidmaatschap: €60,- per jaar; dit lidmaatschap is alleen bestemd voor Honte leden, die buiten Zeeland gaan wonen en slechts 1 maal per jaar komen roeien.
 
Inschrijfgeld voor alle nieuwe leden: €30,-
 Opzegging Lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 december van het lopende jaar te geschieden, gericht aan de secretaris.
Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

Roeiwijzer

Alle leden kunnen het informatie boekje, de Roeiwijzer geheten, downloaden van de website. Hierin is opgenomen de organisatie, het roeien, het materiaal, uittreksel uit de statuten en huishoudelijk regelement
Recentelijk is hierop een aanvulling verschenen, waarin de exameneisen en roeitechnieken nader zijn toegelicht.