Aanpassingen aan en rond het gebouw van Honte ivm de weg naar de N57

Zoals jullie wel bekend zal zijn staan er ook de nodige werkzaamheden in en bij het gebouw op stapel vanwege de aanleg van de ontsluitingsweg vanaf de N57 die vlak langs ons gebouw komt te liggen . De aannemer KWS die zowel de weg als aanpassingen rond ons gebouw gaat uitvoeren is volop bezig met de voorbereiding. Zoals de planning er nu uitziet wordt er half januari eerst gestart met het bouwen van de steigers naast en tegen ons gebouw aan, daarna zal in de kopzijde van de materiaalloods een dubbele deur worden aangebracht. Begin april zou e.a. dan gereed moeten zijn.

Dit geldt echter niet voor de weg, hier denkt de aannemer rond de bouwvak 2010 klaar te zijn. In de hele periode zullen we als vereniging nu en dan de nodige hinder ondervinden van de werkzaamheden. Bij gemeente en aannemer ligt de harde eis dat onze vereniging altijd te voet bereikbaar blijft. 1x per maand hebben Marco Welhuis, André Olijslager en ik overleg met de aannemer. D.m.v. publicaties die in het gebouw komen te hangen en op de website te lezen zullen zijn houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Cees Dekker, gebouwencommissie

» Planning KWS 08-01-2010.pdf
» Overzicht_vlonder.pdf

Nieuws archief