Botenplan 2015-2019

Het  botenplan 2015-2019 is op 6 november 2014 door het bestuur vastgesteld. In de Algemene Ledenvergadering van 12 december 2014 is het plan toegelicht en is de vergadering gevraagd, vooruitlopend op de vaststelling van de begroting 2015, het in die begroting op te nemen budget van € 8.000,-- vrij te geven, zodat tijdig tot aanschaf kan worden overgegaan.

Het botenplan is hier te downloaden:

Botenplan_2015-2019.pdf